+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Strateški projekt iCON, ki je bil usmerjen v povečanje konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij celotnega območja programa Slovenija – Italija, preko mreženja in trajnega povezovanja med podjetji, centri znanja in organizacijami podpornega okolja.

Trajanje projekta:

1. 4. 2010–30. 4. 2015 

Partnerstvo:

Razvojna agencija ROD Ajdovščina, vseh partnerjev: 14: Regionalni razvojni center Koper; RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica; Posoški razvojni center; Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov; Gospodarska zbornica Slovenije Območna zbornica za severno Primorsko; Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije;Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES); INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale/ INFORMEST; Confederazione nazionale artigianato e piccola e media impresa del Veneto in sigla “CNA Veneto”; Confcommercio della provincia di Trieste; Confindustria Friuli Venezia Giulia; Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia; E.I.N.E. – Enti Industrializzazione Nord Est; S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.

Vrednost projekta:

3.043.409,89 EUR/543.018,85 EUR

Opis projekta:

Strateški projekt iCON, ki je bil usmerjen v povečanje konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij celotnega območja programa Slovenija – Italija, preko mreženja in trajnega povezovanja med podjetji, centri znanja in organizacijami podpornega okolja. Glavni namen projekta je bilo povečanje sodelovanja, prenos znanj in tehnologij, spodbujanje inovativnosti in razvoj skupnih storitev. To je prispevalo k dvigu prepoznavnosti ter povečanju investicijskega zanimanja za podjetja na obmejnem območju. Mladim je projekt ponujal priložnost, da so se aktivno vključili v sistem čezmejnih delovnih praks in s tem pokazali vsa svoja znanja, kompetence ter talente.

Naziv programa:

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013; 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba