+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Glavni cilj projekta je spodbujati razvoj kolesarskega turizma kot oblike trajnostnega gospodarskega razvoja na čezmejnem območju vzdolž kolesarskih povezav Adriabike (Kranjska Gora- Ravenna), D7 (Robič-Jelšane) in FVG3 (»Pedemontana e del Collio«).

Trajanje projekta:

1.10.2023 – 31.8.2025

Partnerstvo:

  1. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina (vodilni partner)
  2. Regionalni razvojni center Koper
  3. Občina Ilirska Bistrica
  4. GAL Venezia Orientale – VeGAL (Italija)
  5. CAORLE IT s.r.l. (Italija)
  6. GAL TORRE NATISONE GAL soc. cons a r.l. (Italija)

Pridružena parterja:

Dežela Furlanija – Julijska Krajina (Italija)

Občina Izola

Vrednost projekta:

Celotni znesek: 749.579,19 EUR

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):                599.663,35 EUR

 

Opis projekta:

Glavni cilj projekta je spodbujati razvoj kolesarskega turizma kot oblike trajnostnega gospodarskega razvoja na čezmejnem območju vzdolž kolesarskih povezav Adriabike (Kranjska Gora- Ravenna), D7 (Robič-Jelšane) in FVG3 (»Pedemontana e del Collio«). Cilj se bo dosegal z izboljšanjem dostopa do znamenitosti ob teh poteh z nadgradnjo kolesarske infrastrukture in z vzpostavitvijo upravljavske strukture poti D7 in FVG3.

Dobro prakso razvoja kolesarskega turizma (oblikovanje turističnega produkta, izboljšanje ponudbe in njeno upravljanje) se bo z vzhodne Benečije preneslo na novi območji Brkine (D7) ter Dolino rek Ter in Nadiža (FVG3). Vzpostavljene bodo tri nove multimodalne linije za prevoz koles: dve ladijski v vzhodni Benečiji in ena cestna med potema D7 in FVG3. V obalno-kraško regijo se bo preneslo dobro prakso načrtovanja ureditve javnega potniškega prometa na Goriškem in v deželi Furlaniji – Julijski krajini. Izdelalo se bo prometno študijo s predlogi optimizacije linijskih in čezmejnih javnih avtobusnih prevozov v regiji ter uvedbe sezonskih linij za prevoz koles. Projektne aktivnosti bodo pripomogle k razvoju zalednega kolesarskega omrežja, ki se navezuje na strateško obalno kolesarsko pot Adrioncycletour. Vsebina prometne študije pa bo koristila čezmejni delovni skupini za trajnostni turizem in mobilnost, ki bo vzpostavljena pri projektu Adrioncycletour.

Projektne aktivnosti so namenjene širši javnosti, oblastem, turističnim deležnikom in ostalim akterjem na področju trajnostnega turizma. Prispevek projekta k izzivom projektnega območja bo v razvoju podpornih storitev za turistično ponudbo, nadgradnji zelene infrastrukture in trajnostnih transportnih storitev, čezmejnem pristopu pri oblikovanju skupne turistične ponudbe ter v izboljšanju njenega upravljanja.

Naziv programa:

Program sodelovanja INTERREG VI-A Italija-Slovenija 2021-2027