+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Projekt gradi na preteklih izkušnjah in nadalje razvija inovativen model upravljanja, ki temelji na spremljanju čebel, na podlagi katerega se z okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika identificirajo najprimernejše in trajnostne kmetijske tehnike.

Trajanje projekta:

1.9.2023 – 31.8.2025 – 24 mesecev

Partnerstvo:

 1. Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura (vodilni partner)
 2. Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa
 3. Nacionalni inštitut za biologijo
 4. Regijska razvojna agencija ROD (pridružena partnerja Osnovna šola Dobravlje in Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola Šempeter)
 5. Kmetijski inštitut Slovenije

Vrednost projekta:

Celotna vrednost projekta: 722.203,13 €

Vrednost projekta RRA ROD Ajdovščina: 101.337,60 €

Opis projekta:

BEE2GETHER uporablja in nadgrajuje glavne rezultate projekta ITA-SLO 14-20 BEE-DIVERSITY z namenom okrepitve in razširitve med širšo publiko in večje območje. Projekt, ki gradi na preteklih izkušnjah, nadalje razvija inovativen model upravljanja, ki temelji na spremljanju čebel, na podlagi katerega se z okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika identificirajo najprimernejše in trajnostne kmetijske tehnike. Z zbiranjem natančnih podatkov o zdravstvenem stanju čebel ter o morebitni prisotnosti težkih kovin in drugih onesnaževal v cvetnem prahu projektni partnerji karakterizirajo referenčno ozemlje, torej identificirajo morebitne prisotne težave in posledično identificirajo upravljanje, ki omejuje ali zmanjšuje nevarnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ta model upravljanja temelji na uporabi elektronskih panjev in IKT sistema (APP).

Cilji projekta:

 • Glavni cilj projekta je čezmejni akcijski načrt za trajnostno kmetijstvo ter vključitev v regionalne in nacionalne politike.
 • Projekt razvija inovativen model upravljanja, ki temelji na spremljanju čebel, na podlagi katerega se z okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika identificirajo najprimernejše in trajnostne kmetijske tehnike.
 • Z zbiranjem natančnih podatkov o zdravstvenem stanju čebel ter o morebitni prisotnosti težkih kovin in drugih onesnaževal v cvetnem prahu PP karakterizirajo referenčno ozemlje, torej identificirajo morebitne prisotne težave in posledično identificirajo upravljanje, ki omejuje ali zmanjšati nevarnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
 • Upravljanje temelji na uporabi elektronskih panjev in IKT sistema (APP). omogoča optimizacijo in standardizacijo upravljanja čebelnjaka in kapilarno zbiranje uporabnih podatkov (preko panja), ki jih lahko preko APP upravlja.
 • Olajša čezmejno uporabo za opredelitev modelov trajnostnega okoljskega upravljanja v velikem obsegu.
 • Projekt organizira cikle seminarjev (v ITA in SLO) za sektorske operaterje o inovacijah v čebelarstvu, dobrih praksah in biotski raznovrstnosti, pa tudi za šole z vključenostjo na podlagi namestitve učnih čebelnjakov in hišic za divje čebele.

Naziv programa:

Interreg Italija - Slovenija