+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Namen projekta je bil oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline. Evropska Komisija je s pomočjo instrumenta LIFE podprla projekt ‘Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam na območju Vipavske doline’

Trajanje projekta:

1. 7. 2016 – 30. 6. 2021

Partnerstvo:

Vseh partnerjev je 6; Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – vodilni partner; BO-MO d.o.o.; HIDROTEHNIK d.d.; Inštitut za vode Republike Slovenije; Občina Ajdovščina; Univerza v Ljubljani- Biotehniška fakulteta

Vrednost projekta:

869.028,00 € – skupni proračun projekta; 213.400,00 € – proračun Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina

Opis projekta:

Namen projekta je bil oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline.

Evropska Komisija je s pomočjo instrumenta LIFE podprla projekt ‘Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam na območju Vipavske doline’. Osredotočal se je na ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje in zmanjšanje škode zaradi močnih vetrov. Projekt je razdeljen v več delovnih sklopov.

  1. Priprava regionalne analize za podporo prilagajanju na podnebne spremembe.
  2. Izdelava Strategije za prilagajanje na podnebne spremembe v Vipavski dolini.
  3. Razvoj in testiranje sistema odločanja o namakanju z razvito aplikacijo, ki bo pridelovalcem vključenim v projekt, sporočila priporočeni čas in obrok namakanja, upoštevaje informacijo o vodozadrževalnih lastnostih tal, trenutni količini vode v tleh, potrebah rastlin po vodi glede na razvojno fazo, in vremensko napoved.
  4. Analiza in implementacija zelenih protivetrnih pasov, ki bo zajemala merjenje in analizo vetrovnih razmer in značilnosti vetrov v Vipavski dolini ter analizo vpliva obstoječih protivetrnih pregrad in izvedbo novega demonstracijskega območja zelenih protivetrnih pasov na površini 1000 m2.

Naziv programa:

Program LIFE (LIFE Programme)