+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina že od šolskega leta 2016 naprej izvaja podjetniške krožke na Osnovni šoli Šturje, Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovni šoli Draga Bajca Vipava in Osnovni šoli Col. Ciljna skupina so učenci 7., 8. in 9. razredov.

Trajanje projekta:

Od šolskega leta 2016 naprej

Partnerstvo:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Opis projekta:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina že od šolskega leta 2016 naprej izvaja podjetniške krožke na Osnovni šoli Šturje, Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovni šoli Draga Bajca Vipava in Osnovni šoli Col. Ciljna skupina so učenci 7., 8. in 9. razredov.

CILJI PODJETNIŠKEGA KROŽKA:

  • spoznanje pojma podjetništva
  • skupinsko reševanje problemov
  • različne tehnike ustvarjanja idej
  • temeljni elementi poslovnega modela
  • izdelava poslovnega modela na podlagi izbrane ideje
  • prijava poslovnega modela na tekmovanje POPRI

 

PODJETNIŠKI KROŽKI osnovnošolcem pomagajo:

  • pri dvigovanju njihove samozavesti,
  • pri pridobivanju novih veščin in znanj (ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, izkušnja javnega nastopanja),
  • pri doseganju visoke motiviranosti,
  • pri odločitvi o njihovi poklicni izbiri.