+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

V operacijo je vključeno pet slovenskih lokalnih akcijskih skupin, ki pokrivajo območje Soške fronte in njeno zaledje. V času prve svetovne vojne so območja, ki jih danes zajemajo LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS V objemu sonca in LAS Vipavska dolina imela pomembno vlogo zaledja Soške fronte. 

Trajanje projekta:

20.1.2019 – 30.4.2021, podaljšano do 30.9.2021

Partnerstvo:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina; LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS V objemu sonca

Vrednost projekta:

7.388,50 €

Opis projekta:

V operacijo je vključeno pet slovenskih lokalnih akcijskih skupin, ki pokrivajo območje Soške fronte in njeno zaledje. V času prve svetovne vojne so območja, ki jih danes zajemajo LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS V objemu sonca in LAS Vipavska dolina imela pomembno vlogo zaledja Soške fronte. Vzpostavljen produkt Pot miru Od Alp do Jadrana, ki temelji na dediščini prve svetovne vojne, je na celotnem območju pomemben turistični produkt.

CILJ OPERACIJE sodelovanja petih slovenskih LAS je nadgraditi obstoječi produkt in ga razširiti v t.i. zaledje takratne Soške fronte. Na območjih vključenih LAS je še vedno prešibka podjetniška iniciativa v sektorju dediščine in njenem trženju kot tudi stalnem izobraževanju in programski nadgradnji; podporno okolje na področju razvoja dediščinskega turizma je slabše razvito. Širitev in nadgradnja uspešnega produkta Pot miru v t.i. zaledje Soške fronte je razvojni izziv. Z vzpostavitvijo novega partnerstva v skupnem produktu in razvojem novih izobraževalnih vsebin, pridobljenih dodatnih znanjih, krepitvijo sodelovanja med institucijami na območju, bo operacija vplivala na razvoj dediščinskih turističnih produktov na območju LAS Vipavska dolina.

NAMEN OPERACIJE je dvig zavedanja in promocije kulturne dediščine ter s pomočjo skupnega pristopa in sodelovanja dvigniti konkurenčnost poslovnega okolja, še posebej turističnega sektorja. Operacija bo preko Posočja povezala nova območja – Cerkljansko, Idrijsko, Logaško, Vipavsko dolino, del Goriške in Gorenjske v skupni produkt Pot miru. Preko sodelovanja pri pripravi tega predloga operacije so se vzpostavili mehanizmi za nadaljnje vključevanje območij posameznih LAS v Pot miru

Naziv programa:

Evropski sklad za regionalni razvoj. V okviru podukrepa 19.3 «Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« v okviru LAS Vipavska dolina