+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Projekt je spodbujal sodelovanje na področju skupnega oblikovanja in trženja produktov, razvoja zaokroženih turističnih območij ter izmenjavi znanj in dobrih praks, kar je pripomoglo h krepitvi odnosov in pozitivno vplivalo na enakomeren razvoj celotnega čezmejnega območja.

Trajanje projekta:

1. 1. 2006 – 31. 8. 2007

Partnerstvo:

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija,  vseh partnerjev: 9

Vrednost projekta:

233.225,23 EUR / 15.520,57 EUR

Opis projekta:

Projekt je spodbujal sodelovanje na področju skupnega oblikovanja in trženja produktov, razvoja zaokroženih turističnih območij ter izmenjavi znanj in dobrih praks, kar je pripomoglo h krepitvi odnosov in pozitivno vplivalo na enakomeren razvoj celotnega čezmejnega območja. Projekt je potekal na idrijsko-cerkljanskem, vipavskem in briškem območju. Glavni cilji projekta so bili uskladitev razvoja turizma, pridobitev znanj in izkušenj, oblikovanje zanimivih turističnih produktov ter potrebne infrastrukture (Vinoteka Vipava) in na podlagi tega izgraditi razpoznaven imidž kakovostne destinacije ter vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja destinacije. Partnerji so tekom projekta oblikovali skupne turistične produkte, izvedene so bile aktivnosti skupnega trženja in promocije ter organizirani skupni dogodki.

Naziv programa:

Program pobude skupnosti Interreg III A, Slovenija-Italija, 2000–2006; 2. Gospodarsko sodelovanje, 2.2. Čezmejno sodelovanje na področju turizma