+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Operacija sodelovanja štirih LAS kot sonaravno obravnava tako ekološko, kot tudi biodinamično pridelano hrano ter hrano, predelano iz tovrstnih surovin.

Trajanje projekta:

1.10.2022 - 31.12.2024

Partnerstvo:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Ajdovščina, Društvo za biološko – dinamično gospodarjenje ”Ajda” Goriška, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Mitja Ipavec;

ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija, Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o., Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine;

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Šolski center Nova Gorica, Tom Ločniškar, Mark Smerajc, Nevo Pregelj-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Vrednost projekta:

Celotna vrednost: 384.505,74 EUR

Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 288.529,86 EUR

Opis projekta:

Operacija sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin se izvaja v okviru 6. Javnega razpisa za podukrep 19.3 priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Aktivnosti se izvajajo v okviru operacije sodelovanja »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano«, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.3.

Izhodišče za pripravo predloga operacije sodelovanja treh LAS iz Slovenije (LAS Vipavska dolina, LAS s CILjem, LAS V objemu sonca), ki skupaj pokrivajo območje 10-ih občin zahodne Slovenije, ter LAG Zeleni trokut iz Hrvaške je zelo šibka oskrba lokalnega prebivalstva s sonaravno hrano. Operacija sodelovanja kot sonaravno obravnava tako ekološko, kot tudi biodinamično pridelano hrano ter hrano, predelano iz tovrstnih surovin. Sonaravno pridelana hrana, ki je bila osnovna življenjska vrednota naših prednikov, je zato temeljno vodilo naše operacije, saj lahko le s sonaravnim kmetovanjem ohranjamo naravno okolje živo za naslednje rodove in uspešneje kljubujemo podnebnim spremembam, ki so na območju operacije že zelo prisotne.
Strateško načrtovanje celostne oskrbe z ekološko in biodinamično hrano je bilo na nivoju sodelujočih LAS doslej obravnavano predvsem v okviru oskrbe z lokalno hrano, vendar pri tem ekološko in biodinamicno kmetovanje ni bilo dovolj izpostavljeno, da bi omogočalo razvoj trga tega segmenta.

KLJUČNI CILJI:
– omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano;
– povezati obstoječe in potencialne ekološke in biodinamične pridelovalce in predelovalce;
– na inovativen način okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamične hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige ter mreže promocijskih točk, namenjenih prodaji, prevzemu in promociji tega segmenta ponudbe;
– okrepiti ozaveščenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih;
– okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost;
– načrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja ter predelave;
– povečati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vključenih območji.

KLJUČNI REZULTATI:
1. Analize stanja pridelave in predelave, potrošnje, stroškov in koristi ekološke in biodinamične hrane
2. Smernice in akcijski načrt zagotavljanja proizvodnje ekološke hrane
3. Poslovni model oskrbe z ekološko hrano in didaktične ekološke kmetije
4. Srečanja za izmenjavo izkušenj in ogledi dobrih praks ter implementacija
5. Strokovne delavnice in predavanja s tematikami prehoda na ekološko/biodinamično kmetovanje s skupno spletno bazo znanja za pridobivanje novih znanj
6. Promocijske aktivnosti (otroška knjiga, pobarvanke, filmi, animirani filmi)
7. Naložbe v opremo, ki prispeva k predelavi in pridelavi ekoloških jedi
8. Aktivnosti povezane s prilagajanjem na podnebne spremembe (predavanja, delavnice, dogodki)
9. Dogodki na temo promocije ekološkega in biodinamičnega kmetovanja
10. Strokovna konferenca na temo oskrbe z ekološko hrano

Naziv programa:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.3 «Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« / LEADER v okviru LAS Vipavska dolina