+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

V okviru projekta sta bila izdelana Lokalna/regionalna analiza stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Lokalni/regionalni načrt preprečevanja tveganj. Organizirani so bili obiski dobrih praks ter izdelane zgibanke na temo preventivnih ukrepov v primeru poplave, potresa, močne burje in zemeljskega plazu.

Trajanje projekta:

1. 1. 2010–31. 3. 2013

Partnerstvo:

Secretariat of Civil Protection, Ministry of Citizen Protection (Grčija); 12

Vrednost projekta:

1.892.220,00 EUR/112.640,59 EUR

Opis projekta:

V okviru projekta sta bila izdelana Lokalna/regionalna analiza stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Lokalni/regionalni načrt preprečevanja tveganj. Organizirani so bili obiski dobrih praks ter izdelane zgibanke na temo preventivnih ukrepov v primeru poplave, potresa, močne burje in zemeljskega plazu.

Naziv programa:

INTERREG IVC