+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Partnerstvo v projektu je sestavljeno iz 12 regionalnih razvojnih agencij pod okriljem Spirit Slovenija. S projektom rešujemo problem zelo nepovezanega trenutno obstoječega INVEST okolja v Sloveniji. Podatki, ki že obstajajo so pretežno nekvalitetni, nepopolni in predvsem neažurni. 

Trajanje projekta:

1.7.2020 do 30.9.2022

Partnerstvo:

SPIRIT SLOVENIJA

Razvojni center Murska Sobota, Mariborska razvojna agencija, Regionalna razvojna agencija za Koroško; Razvojna agencija savinjske regije, d.o.o., Regionalna razvojna agencija Zasavje, Regionalna razvojna agencija Posavje, Razvojni center Novo Mesto, Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije, BSC, poslovno podporni center, d.o.o.; Regionalna razvojna agencija ZELENI KRAS, d.o.o. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Regionalni razvojni center Koper. 

Opis projekta:

Partnerstvo v projektu je sestavljeno iz 12 regionalnih razvojnih agencij pod okriljem Spirit Slovenija. S projektom rešujemo problem zelo nepovezanega trenutno obstoječega INVEST okolja v Sloveniji. Podatki, ki že obstajajo so pretežno nekvalitetni, nepopolni in predvsem neažurni. Sistemska rešitev, ki bi omogočala identifikacijo, popis in ažurnost želenih podatkov ne obstaja. Zato smo sestavili partnerstvo, ki bo znotraj projekta zagotavljalo ažurne podatke o investicijskih priložnostih, poslovnih conah in strukturi poslovnega okolja ter poskrbela za pretočnost informacij iz lokalnega/regionalnega nivoja na državni nivo in obratno. Sekundarni cilj projekta pa je dvig kompetenc s področja internacionalizacije ter tujih in domačih neposrednih investicij na regionalnem nivoju. Na podlagi podatkov, ki jih bomo v okviru projekta se bodo izvajale akcije in predlagali ukrepi ter strateške usmeritve za povečevanje realiziranih investicij, povečevanje delovnih mest ter izvozno orientiranih podjetij.