+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Osnovni namen projekta z akronimom ComSurTour je bil usposabljanje akterjev na področju razvoja in spodbujanja podjetniških iniciativ v okviru trajnostnega podeželskega turizma.

Trajanje projekta:

1. 8. 2012 – 31. 7. 2014

Partnerstvo:

Vodilni partner: NOVA-Institut für Ökologie und Innovation GmbH (Huerth, Nemčija.

Partnerji (6): Naheland-Touristik GmbH, Nemčija, www.naheland.net; Associação da Rota da Bairrada, Portugalska, www.rotadabairrada.pt; SMAE du Mont Ventoux, Francija, Asociacion Ruta del Vino de Bullas, Španija, http://rvbullas.es/rutadelvino/ in Razvojna agencija Ajdovščina

Vrednost projekta

90.000,00 EUR / 14.000,00 EUR

Opis projekta:

Osnovni namen projekta z akronimom ComSurTour je bil usposabljanje akterjev na področju razvoja in spodbujanja podjetniških iniciativ v okviru trajnostnega podeželskega turizma. Partnerji in ključni deležniki iz posameznih partnerskih območij so si preko strokovnih delavnic, ogledov dobrih praks in poslovnih modelov izmenjali izkušnje in znanja s področij: oblikovanja in trženja turističnih produktov, ki temeljijo na endogenih potencialih, dodajanja vrednosti lokalnim produktom z njihovim vključevanjem v turistično ponudbo in pomena ustreznih kompetenc za delo v sektorju (podeželskega) turizma.

Naziv programa:

Evropska komisija – oddelek Izobraževanje in kultura: ”Program Vseživljenjsko učenje – Leonardo Da Vinci, partnerstva, 2012.” Sofinanciranje je potekalo preko nacionalne agencije CMEPIUS: www.cmepius.si