+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Namen operacije je, da otrokom in mladostnikom na celotnem območju LAS Vipavska dolina pomagamo pri razvoju ustvarjalnosti in inovativnosti ter veščin podjetnosti in drugih znanj, skratka pridobivanju novih kompetenc.

Trajanje projekta:

1.9.2020 – 30.11.2021, podaljšano do 31.5.2022

Partnerstvo:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Vrednost projekta:

60.219,35 EUR; Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 45.119,87 EUR

Opis projekta:

Operacija LAS bo izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« / LEADER je LAS Vipavska dolina prejemnik sredstev za operacijo: »Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi«. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

Namen operacije je, da otrokom in mladostnikom na celotnem območju LAS Vipavska dolina pomagamo pri razvoju ustvarjalnosti in inovativnosti ter veščin podjetnosti in drugih znanj, skratka pridobivanju novih kompetenc. S pomočjo programa razmišljanja CoRT bomo učence učili vseh spretnosti učinkovite uporabe lastne pameti, razmišljanja kot osnovne spretnosti. Razmišljanje je »samo« veščina, ki se je lahko naučimo in jo urimo. S tem postanemo vse bolj osredotočeni, celoviti, konstruktivni in kreativni. Najmlajši otroci v vrtcih bodo imeli priložnost, da ustvarijo svoj sanjski stroj v okviru pobude MyMachine. Na Mladi in Castra bodo otroci spoznavali poklice, se srečali s podjetniki in se sami preizkušali v veščinah predstavljenih poklicev. Mladostniki pa bodo na Start up vikendu in Festivalu podjetnosti iz nič ustvarjali edinstvene rešitve na podlagi dodeljenih izzivov.

CILJI

K doseganju cilja razvoj znanja in sinergij območja bomo zasledovali cilj dviga podjetniških kompetenc med otroki in mladostniki na celotnem območju LAS Vipavska dolina. K sodelovanju v operaciji bodo povabljene vse osnovne šole na območju LAS Vipavska dolina ter CIRIUS Vipava. Tako bomo k usposabljanju za mentorje Krožkov za razmišljanje povabili vseh šest osnovnih šol na celotnem območju LAS Vipavska dolina ter CIRIUS Vipava. Tudi Krožke za razmišljanje za učence osnovnih šol bomo izvajali na celotnem območju. S tem bomo zasledovali cilj spodbujanja inovativnega razmišljanja med mladostniki. Cilj dviga podjetniških kompetenc, ki spodbujajo razvoj samoiniciativnih in podjetnih mladostnikov bomo razvijali na Festivalu podjetnosti in Start up vikendu. S tem bomo pri mladih na celotnem območju LAS Vipavska dolina spodbujali kritično razmišljanje, razvoj komunikacijskih veščin, sposobnost reševanja problemov, socialno usmerjenost k strankam, sodelovanje in kreativnost. Z izvedbo aktivnosti Mladi in Castra bomo zasledovali cilj lažje poklicne orientacije med osnovnošolci na celotnem območju LAS Vipavska dolina. Prav tako bomo k sodelovanju povabili tudi gojence CIRIUS Vipava. Mladi bodo v okviru Mladi in Castra spoznali in opravljali izbrane poklice, srečali se bodo s podjetniki in s tem bo njihova odločitev pri izbiri nadaljnje poklicne poti lažja.

S ciljem zagotavljanja čim širše udeležbe ciljnih skupin na aktivnostih operacije bodo le-te za udeležence brezplačne.

Operacija prinaša korist za dobrobit celotnega območja LAS Vipavska dolina, saj z izobraževanji krepimo razvoj podjetniških kompetenc po celotni horizontali v šolstvu.

Naziv programa:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« / LEADER v okviru LAS Vipavska dolina