+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Projekt je nastal z namenom izboljšanja stanja kmetijskih gospodarstev in spodbujanja konkurenčnosti kmetijstva na osnovi načel trajnostnega in sonaravnega razvoja v skladu z okoljevarstvenimi usmeritvami.

Trajanje projekta:

1. 9. 2005–31. 12. 2007

Partnerstvo:

KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,  vseh partnerjev: 24

Vrednost projekta:

317.747,45 EUR / 11.370,16 EUR

Opis projekta:

Projekt je nastal z namenom izboljšanja stanja kmetijskih gospodarstev in spodbujanja konkurenčnosti kmetijstva na osnovi načel trajnostnega in sonaravnega razvoja v skladu z okoljevarstvenimi usmeritvami. Glavni namen projekta “VALO-PT” je pripraviti skupno čezmejno podatkovno bazo tipičnih izdelkov. S pomočjo dogodkov, informativnega gradiva in s postavitvijo več info točk, na katere se kmetijska gospodarstva lahko obrnejo. Projekt je prispeval k širši prepoznavnosti primarnega sektorja in bil je namenjen različnim dejavnostim in proizvodom: pridelava mesa in mleka, sadjarstvo, oljkarstvo, pridelava vrtnin, vinogradništvo, zdravilna zelišča in tipične jedi. Z ustrezno kakovostjo se lahko doseže veliko širšo ciljno javnost in se zagotovi tudi promocija čezmejnega območja. Namen projekta je torej bil spodbuditi raznolikost ponudbe, ovrednotiti lokalne proizvode ter izvesti aktivnosti za ovrednotenje proizvodov z visoko dodano vrednostjo, predvsem tipičnih in tradicionalnih lokalnih izdelkov, kar prispeva k povečanju prepoznavnosti tako izdelkov kot območja.

Razvojna agencija ROD je skrbela za finančno vodenje projekta.

Naziv programa:

Program pobude skupnosti Interreg III A, Slovenija-Italija 2000–2006; 2. Gospodarsko sodelovanje, 2.3. Čezmejno sodelovaje v primarnem sektorju.