+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je ena izmed vstopnih točk VEM (VEM točke), ki delujejo pod okriljem Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija). Njihova naloga je izvajanje aktivnosti celovitih podpornih storitev na lokalnem nivoju za ciljne skupine. 

Trajanje projekta:

1. 7. 2016 – 31. 7. 2017

Partnerstvo:

Prijavitelj projekta je RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica. Konzorcij sestavljajo štirje partnerji: poleg prijavitelja in Razvojne agencije ROD še ICRA d.o.o. Idrija in Posoški razvojni center.

Vrednost projekta:

Vrednost celotnega projekta je 100.000,00 EUR, od tega je višina proračuna Razvojne agencije ROD 25.000,00 EUR. 

Opis projekta:

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je ena izmed vstopnih točk VEM (VEM točke), ki delujejo pod okriljem Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija). Njihova naloga je izvajanje aktivnosti celovitih podpornih storitev na lokalnem nivoju za naslednje ciljne skupine:

– mladi in potencialni podjetniki,

– delujoča podjetja (0–5 leta delovanja),

– delujoča podjetja (rast in razvoj podjetij starejših od 5 let).

Potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem nudimo osnovno svetovanje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij, razvojem poslovnih idej, varstvom intelektualne lastnine, uporabo različnih podpornih inštrumentov in usmerjanjem k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva. Za vse omenjene ciljne skupine izvajamo tudi informativno-promocijske in izobraževalne aktivnosti.

Da bi čim lažje in čim bolj učinkovito nudili pomoč podjetjem, oblikujemo bazo podatkov o podjetjih v občinah Ajdovščina in Vipava, ki jim redno posredujemo informacijske pakete (pripravi jih SPIRIT Slovenija) ter druge informacije lokalnega in regionalnega značaja. Povezava na brezplačni spletni priročnik; Moj spletni priročnik z vsemi aktualnimi informacijami s področja podjetništva.

Naziv programa:

Vstopna točka VEM je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017, »VEM 2016 in 2017«.