info.ROD-9

MLADI IN KMETIJSTVO – Z ROKO V ROKI

 

 

 

Na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina se v zadnjih letih veliko posvečamo tudi razvoju kmetijstva, saj stremimo k hitrejšemu prilagajanju na izzive sodobnosti. Tako smo se kot soorganizatorji in govorci udeležili agroživilske konference v Vipavski dolini in se odzvali na povabilo k ogledu dobrih praks v kmetijstvu 4.0 v Italiji. Za mlade pa smo že drugo leto zapored organizirali dogodek »Mladi in Castra«, kjer so se devetošolci lahko preizkusili v različnih poklicih.

MLADI IN CASTRA

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je skupaj s partnerji v tednu med 19. in 23. septembrom 2022 gostila več kot 280 devetošolcev s celotnega območja LAS Vipavska dolina na dogodku »Mladi in Castra«.

Potreba gospodarstva po samostojnih, samozavestnih, ustvarjalnih in kreativnih delavnicah je vsak dan večja. Poleg tega se kaže tudi potreba po izkustvenem učenju. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je v okviru operacije LAS »Medgeneracijski prenos znanja« organizirala večdnevni dogodek namenjen učencem 9. razredov osnovnih šol z območja LAS Vipavska dolina, ki pokriva območje občin Ajdovščina in Vipava.

Dogodek »Mladi in Castra« je ponudil zanimivo in interaktivno učno okolje,  kjer so devetošolci sami in na praktičen način spoznavali različne poklice.  Prišli so v neposreden stik s podjetniki in mentorji, ki so jim poskušali približati posamezen poklic na razne zanimive načine, predstaviti potrebne spretnosti in kompetence za opravljanje določenega poklica in na ta način vzbuditi zanimanje zanj.

Učenci so imeli možnost spoznati tehniške in druge poklice ter področja mehatronike, strojništva, elektrotehnike in računalništva, gastronomije in živilske tehnologije, hotelirstva, kmetijstva, upravljanja podeželja in krajine, šiviljstva in izdelave paletnega pohištva, ekologije, hidrologije, arboristike, arhitekture, geodezije ter novinarstva.

Devetošolci so spoznavali poklice skozi delavnice, ki so se odvijale na Območni obrtni zbornici Ajdovščina, Ljudski univerzi Ajdovščina, v mentorskem programu Garaža ter okolišu. Na ta način so poklice spoznali tudi z druge strani in tako pridobili znanje in izkušnje, ki jim bodo v pomoč pri izbiri nadaljnje izobraževalne poti.

AGROŽIVILSTVO V VIPAVSKI DOLINI KOT ŠTUDIJSKI PRIMER ŠTUDENTOV BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

V torek, 28.9., in sredo 29.9.2022, je v Ajdovščini pod našim okriljem in okriljem EIT Food Hub Slovenija, potekal Terenski študijski forum »Deep Dive Vipavska dolina 2022«.

Najbolj ambiciozni študentje Biotehniške fakultete iz Ljubljane so se dva dni poglobljeno ukvarjali s temami, ki prinašajo v lokalno okolje svetovne izzive. Posvečali so se namakanju kmetijskih površin, energetski učinkovitosti v agroživilstvu, lokalnim surovinam in mednarodni konkurenčnosti slovenskih živilskih izdelkov ter sladkorju v prehrani. Skozi raziskovanje in pogovore so jih vodili številni sodelujoči – lokalna prehrambna podjetja, ponudniki in podporne institucije. Študentje so svoje ugotovitvi predstavili na Javnem forumu z okroglo mizo poimenovano: »Vipavsko agroživilstvo: kjer, kam, kako?«.

V refleksijah dvodnevnega raziskovanja so izpostavili veliko razdrobljenost kmetijstva v Vipavski dolini ter velik pomen sodelovanja med pridelovalci, stroko in lokalnim okoljem. Z atraktivnimi predstavitvami so predlagali prehode na obnovljive vire energije ter v ospredje postavili proizvodnjo temelječo na lokalno pridelanih sestavinah. Vsebine smo zaokrožili s pogovorom na okrogli mizi, na kateri je sodeloval župan Občine Ajdovščine Tadej Beočanin, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Marina Pintar, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica Branimir Radikon, predsednik GZS – zbornice Kmetijskih in živilskih podjetij mag. Janez Rebec, direktor podjetja TOSLA Nutricosmetics Primož Artač in direktorica RRA ROD Brigita Habjan Štolfa, ki je skozi pogovor izpostavila pomembnost odzivnega podpornega okolja, ki je poklicano k vodenju vključujočega dialoga ter iskanju inovativnih rešitev lokalnih oziroma regijskih izzivov.

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS: INOVACIJE IN DIGITALIZACIJA V KMETIJSTVU KOT PODJETNIŠKA PRILOŽNOST

V torek, 27.9.2022, smo se v okviru projekta SPOT Svetovanje Goriška odpeljali na ogled dobrih praks s področja inovacij in digitalizacije v kmetijstvu v bližnjo Italijo. V Tehnološkem parku Polo Technologico Alto Adriatico so se nam predstavila podjetja, ki so razvila rešitve na tem področju kmetijstva 4.0.

Predstavili so nam tehnologije, ki so jih podjetja razvila za kmetije s pomočjo katerih kmetje lažje spremljajo in načrtujejo posevke na svojih poljih. Kmetje lahko pridobivajo podatke tako o strukturi tal, vlažnosti, o tem kako določeni posevki na določenih tleh uspevajo in drugo. Podatki se spremljajo v programu, ki olajša načrtovanje, pripravo zasaditvenega načrta, gnojenja, namakanja. S tem kmetje optimizirajo pridelavo in zmanjšajo porabo gnojil, semena in vode.

Vodja projekta Bee-Diversity nam je predstavila razvoj in implementacijo t.i. »pametnih panjev« v katerih spremljajo temperaturo, vlažnost, izlete čebel in težo panjev ter na podlagi teh podatkov podvzamejo določene ukrepe. »Pametni panji«, ki smo si jih lahko ogledali tudi na terenu, čebelarju olajšajo delo in pripomorejo k povečanju letnega pridelka medu.

Drugi del terenskega ogleda je bil namenjen sistemu natančnega namakanja, ki smo ga na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina razvili v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt pod imenom SPON. Na podlagi podatkov o trenutni vsebnosti vode v tleh, vodozadrževalnih lastnostih tal, potrebi rastline po vodi glede na razvojno fazo, vremensko napoved ter tehnologijo namakanja poda priporočen obrok in čas namakanja. Gre torej za sistem preko katerega kmet lahko nadzira in spremlja razvoj pridelka in omogoča prihranke vode in energije.

Prispevki info.ROD so mesečno objavljeni na spletnem portalu Lokalne Ajdovščina.