Javni poziv za izvedbo ukrepa Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu iz Sklada za podnebne spremembe

Datum objave: 01.03.2024

 

Rok za oddajo:

Vloga se lahko vloži v roku:
– za sklop 1.2 a.) 4. 3. 2024 od 8. ure dalje do 30. 10. 2024, do vključno 12. ure;
– za sklop 1.2 b.) 4. 3. 2024 od 8. ure dalje do 6. 5. 2024, do vključno 12. ure;

Predmet

Predmet javnega poziva so:
a.) nepovratne finančne spodbude za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko in vodik, ki so bili kupljeni ali predelani od vključno 12. 2. 2024 do vključno 30. 10. 2024.
b.) nepovratne finančne spodbude za stroške nadgradenj tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora, ki so bile izvedene od vključno 1. 1. 2023 do vključno 6. 5. 2024.

Za sklop a.) je na voljo 150.000 EUR. Najvišja dovoljena intenzivnost dodeljene državne pomoči je:
– 40 % upravičenih stroškov za čista vozila za podjetja, ki opravljajo dejavnosti javnega potniškega prometa,
– 20 % upravičenih stroškov za čista vozila za velika podjetja,
– 40 % upravičenih stroškov za čista vozila za srednje velika podjetja,
– 50 % upravičenih stroškov za čista vozila za mikro in mala podjetja,
pri čemer veljata omejitvi prejema spodbude za največ 20 vozil skupaj in največ 15.000,00 EUR za posamezno vozilo na upravičenca.

Za sklop b.) je na voljo 5.850.000 EUR, pri čemer se pri dodelitvi spodbud v tem sklopu upoštevajo pravila »de minimis«, ki omogočajo izplačila za izvedeno vgradnjo za nazaj. Upravičenost do nepovratnih sredstev se lahko uveljavlja za vgradnjo aerodinamičnih delov v nova ali rabljena vozila v višini do 80 % izkazane vrednosti nadgradnje oz. največ do 4.000,00 EUR za posamezno vozilo in za največ 15 enot na posameznega upravičenca oz. podjetje.