Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF

Datum objave: 03.03.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 20. 3. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

 

 

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih.

Produkt ne vsebuje elementov državnih pomoči.