Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA

Datum objave: 22.03.2024

 

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo odda na finančni produkt v obdobju odprtega razpisnega roka za finančni produkt, in sicer od 8. 4. 2024 do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Predmet

je sofinanciranje projektov za izvajanje dejavnosti javnih gospodarskih služb na področju zagotavljanja javnih dobrin v okviru delovanja javnih služb na območju Republike Slovenije.

Višina posojila
– Min: 50.000 €
– Max: 1,7 mio €

Posojilni pogoji
– Fiksna od 1,86 % letno do največ 3,12 % letno (odvisna od Skladove ocene projekta) ali
– Spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,57 % letno do največ 1,47 % letno (odvisna od Skladove ocene projekta)
– Delež sofinanciranja SRRS: do 100 % upravičenih stroškov, vključno z nepovračljivim DDV.
– Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
– Moratorij: do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
– Možnost predčasnega poplačila

Upravičeni stroški
– Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine), in sicer:
– Nakup/gradnja/adaptacija zgradb s pripadajočimi zemljišči.
– Opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer:
– nova oprema,
– novi delovni stroji,
– nova prevozna sredstva (kot npr. smetarska vozila, vozila za pluženje snega).
– Neopredmetena sredstva, in sicer:
– programska oprema,
– nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepantetiranega tehničnega znanja

Zavarovanje z menico (obvezno)