Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Datum objave: 7.10.2022

 

 

Rok za oddajo: 30.04.2023

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 16. decembra 2022 do vključno 3. februarja 2023 do 14. ure.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoja živilsko – predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti.