Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024

Datum objave: 14.04.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Rok za oddajo vlog na predmetni javni je do vključno 17. 5. 2023

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje projektov zadružništva in socialne ekonomije, ki bodo usmerjeni v razvoj novih storitev in blaga na trgu oziroma njihovo bistveno nadgradnjo, in sicer bo sofinanciran največ en projekt na posameznem področju, ki ga določa Strategija razvoja Slovenije 2030. Prijavitelj lahko tako odda največ eno vlogo na javni razpis oziroma vsebinski sklop. Področja izvajanja projektov so opredeljena v nadaljevanju:
– Zdravo in aktivno življenje.
– Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo.
– Dostojno življenje za vse.
– Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete.
– Gospodarska stabilnost.
– Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor.
– Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta.
– Nizko-ogljično krožno gospodarstvo.
– Trajnostno upravljanje naravnih virov.
– Zaupanja vreden pravni sistem.
– Varna in globalno odgovorna Slovenija.
– Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.