Javni razpis za ukrep II – Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2022

Datum objave: 6. 5. 2022

Rok za oddajo: Vlaganje vlog na javni razpis se začne peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Predmet

Predmet javnega razpisa: je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.