Mladi in Castra

V tednu med 19. in 23. septembrom 2022 smo na dogodku »Mladi in Castra« na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina gostili več kot 280 devetošolcev iz naslednjih osnovnih šol z območja LAS Vipavska dolina: Danila Lokarja Ajdovščina, Dobravlje, Šturje, Draga Bajca Vipava, Col in Otlica.

Potreba gospodarstva po samostojnih, samozavestnih, ustvarjalnih in kreativnih delavcih je vsak dan večja. Poleg tega se kaže tudi potreba po izkustvenem učenju. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je v okviru operacije LAS »Medgeneracijski prenos znanja« organizirala večdnevni dogodek namenjen učencem 9. razredov osnovnih šol z območja LAS Vipavska dolina, ki pokriva območje občin Ajdovščina in Vipava. Dogodek »Mladi in Castra« je ponudil bogato učno okolje, kjer so devetošolci prišli v neposreden stik s poklici in podjetniki, ki so jim na praktičnih primerih in na zanimiv način predstavili potrebne spretnosti in kompetence za opravljanje določenega poklica.

Učenci so imeli možnost spoznati tehniške poklice s področja mehatronike, strojništva, elektrotehnike in računalništva, kjer so ustvarjali model električnega avtomobila, spoznavali vibracije elektromotorjev in izdelovali različne vrtavke s pomočjo CNC stroja. Pri poklicih povezanih z živilsko tehnologijo, gastronomijo, hotelirstvom so se seznanili s poklici kuharja, natakarja, slaščičarja in v praksi ustvarjali s čokolado in spoznavali procese fermentacije ter merili vsebnost sladkorja v moštu. Poklici povezani s kmetijstvom, upravljanjem podeželja in krajine, ekologije, hidrologije in arboristike so bili v praksi prikazani s sajenem dreves in prikazom dela ekologa in njegovi skrbi za okolje, ki jo je potrebno prenašati na mlajše generacije.

Področja arhitekture, geodezije, šiviljstva in izdelave paletnega pohištva pa so bila prikazana na terenu, kjer so otroci podali ideje pri iskanju arhitekturnih rešitev območja »obnova bivše vojašnice Srečka Kosovela« ter pripravili blazine za vrtno pohištvo, ki so ga izdelali iz palet. Vsak dan smo gostili tudi enega izmed lokalnih podjetnikov, s katerim so učenci opravili tudi intervju in reportažo ter tako spoznali poklic novinarja.

Devetošolci se so tako skozi prakso spoznali z vsakodnevnim delom posameznega poklica, ki so se predstavljali na več lokacijah: na Območno obrtno podjetniški zbornici Ajdovščina, v mentorskem programu Garaža, v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina ter na terenu, in se na ta način do neke mere opolnomočili za izbiro poklica.

Aktivnosti se izvajajo v okviru operacije LAS Vipavska dolina Medgeneracijski prenos znanja, ki jo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.