Nagrada za promocijo investicijskih priložnosti naše regije

 

 

 

Med 6. in 8. novembrom je v organizaciji Mednarodnega trgovskega sveta (International Trade Council) na Rhode Islandu potekala mednarodna konferenca Go Global Awards. Vsebinsko obsežen tridnevni program dogodka je bil namenjen spodbujanju sodelovanja med podjetji, regijami in državami.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina se je tudi letos odzvala vabilu organizacijskega odbora. Na dogodku smo sodelovali v procesu ocenjevanja podjetij in na okrogli mizi, kjer smo s predstavniki Poljske, Estonije in Španije razpravljali o pomembnosti sodelovanja med akterji razvoja na regijski ravni, povezovanja regij z državno ravnjo ter učinkovitosti razvojnih agencij. Skozi razpravo smo iskali priložnosti, kako se različni načini organiziranosti posameznih regij odražajo v prepoznavnosti držav za tuje neposredne investicije. Poleg osrednjega dogajanja smo naš obisk nadgradili tudi s spremljajočimi dogodki. Srečali smo se s predstavnikom slovenske ambasade v Washingtonu in predstavniki različnih podjetij na Rhode Islandu. Obiskali smo prehranski inkubator (Hope & Main), poslovno cono (Quonset Business Park) in inovacijski center (Cambridge Innovative Center – CIC). Srečanje smo zaključili z ogledom kampusa in univerze Bryant University. Sestali smo se s predstavniki vodstva univerze in vodjami programov ter razpravljali o možnostih projektnega sodelovanja v prihodnosti.

Vrhunec dogodka je bila razglasitev nagrad, ki jih podeljuje mednarodna komisija. Med 38 svetovnimi institucijami, ki so se dogodka udeležile, nam je komisija letos podelila srebrno nagrado v kategoriji »Agencija za spodbujanje regijskih investicij leta 2023«. Gostujoča javna agencija Rhode Island Commerce je v isti kategoriji prejela zlato nagrado.

»Dogodek je edinstvena priložnost za srečanja s svetovnimi institucijami s področja spodbujanja tujih investicij in podpornega poslovnega ekosistema. Skozi zanimive in aktualne razprave omogoča razumevanje različnih mednarodnih perspektiv, razprave o potencialu sodelovanja ter daje vpogled v globalna gospodarska gibanja. Ogledi dobrih praks pri lokalnih podjetjih Rhode Islanda, pa so nam omogočili opazovanje različnih organizacijskih struktur, njihovega delovanja in inovativnih praks. Na samem dogodku je bilo s strani različnih predstavnikov zastopanih kar 81 držav. Vesela sem, da sta se nam letos na dogodku pridružila tudi javna agencija SPIRIT Slovenija in RRA Podravje-Maribor. Glede na to, da smo slovenski predstavniki prejeli različne nagrade za svoje delo, ocenjujem, da smo na dogodku uspešno zastopali Slovenijo in njen podporni sistem« je ob koncu dogodka izjavila Brigita H. Štolfa, direktorica RRA ROD Ajdovščina.