Nasmeh in cvet za boljši svet

 

 

 

 

V začetku julija se je pričel izvajati tudi projekt LAS Nasmeh in cvet za boljši svet.

Projekt, v katerega so kot partnerji vključeni štirje člani LAS z območja obeh občin, Ajdovščine in Vipave, se bo sofinanciral s še zadnjimi razpoložljivimi sredstvi LAS Vipavska dolina iz vira Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter z nekaj dodatnimi sredstvi, ki so bila lokalni akcijski skupini dodeljena na račun podaljšanja programskega obdobja Programa razvoja podeželja 2014-2020. Celotna zaprošena vrednost je nekaj čez 52.000 EUR, trajal pa bo 19 mesecev.

Projekt je bil snovan na pobudo članov LAS in z velikim poudarkom na vključevanju področij, za katera je bilo do sedaj namenjenih najmanj sredstev v okviru Strategije lokalnega razvoja. In sicer, da se specifičnim ciljnim ranljivim skupinam (učencem CIRIUSA, uporabnikom Dnevnega centra ŠENT, slepim in slabovidnim) omogoči višjo kvaliteto bivanja in omogoči povečanje njihove socialne enakopravne vključenosti, da se jim omogoči izražanje lastnih interesov in nudi oporo pri kvalitetnem preživljanju časa. Poleg tega pa je namen projekta je tudi splošno javnost osveščati o potrebah specifičnih ranljivih skupin in o nuji izvajanja programov njihovega vključevanja v družbo in opolnomočenja.

Drugi, prav tako pomemben del projekta LAS pa je na področju varovanja in ohranjanja okolja in se nanaša na posvečanje posebne pozornosti še eni ranljivi skupini in sicer otrokom in mladostnikom, ki se jih bo preko delavnic osveščalo o pomenu čebel za varovanje in ohranjanje okolja ter za pridelavo hrane, o čebelarjenju (tudi urbanem) in o zasaditvi medovitih rastlin.

Vabljeni, da spremljate naše objave in se udeležite katerega izmed prihajajočih dogodkov v okviru projekta.