13.00–17.00: Vinarski muzej Vipava, Lanthierijev dvorec.

Ogled muzejske zbirke razvoja vinogradništva in vinarstva Vipavske doline ter tehnoloških procesov in delovnih postopkov od vzgoje sadik vinske trte, priprave tal in vzgoje vinogradov, predelave grozdja v vino in kletarjenja.

Vstop prost.