UMETNA INTELIGENCA V PODJETJIH: SODOBNI POGLED NA INOVACIJO IN PRODUKTIVNOST

 

 

 

Dandanes storitve in sisteme umetne inteligence (UI) uporabljamo vsakodnevno, nemalokrat tudi nezavedno. Umetna inteligenca je ena od tehnologij, ki naj bi bistveno zaznamovala našo prihodnost.

Podjetjem lahko umetna inteligenca omogoči razvoj nove generacije izdelkov in storitev. Omogoči lahko enostavnejše in optimizirane prodajne poti, izboljša vzdrževanje strojev, poveča proizvodne zmogljivosti in kakovost izdelkov, izboljša storitve za stranke in prihrani energijo.

Umetna inteligenca (UI) spreminja način, kako podjetja delujejo in dosegajo uspeh. Podjetja s pomočjo umetne inteligence izboljšujejo produktivnost, inovativnost in konkurenčnost v podjetju. S pomočjo UI lahko podjetja avtomatizirajo poslovne procese, analizirajo obsežne podatke za pridobivanje koristnih vpogledov, napovedujejo trende in vedenje strank, avtomatizirajo odločanje ter uvajajo napredne robotske sisteme. S tem omogočajo prilagajanje svojih izdelkov, storitev in strategij glede na spremembe na trgu in potrebe strank.

Cilj podjetja je povečevanje produktivnosti in prihodkov ter zagotavljanje konkurenčnosti v prihodnje. Operativna učinkovitost se v podjetju lahko izboljša z avtomatizacijo rutinskih nalog, optimizacijo proizvodnih procesov, pametnim upravljanjem zalog in logistike ter zmanjšanjem časa in stroškov v procesih poslovanja. UI podjetjem omogoča, da analizirajo ogromne količine podatkov hitreje in bolj natančno, kar vodi v boljše razumevanje njihovih strank, trga in konkurence. Aplikacije, ki temeljijo na UI, imajo priložnost, da podprejo ali prevzamejo precej rutinske naloge, povezane z obdelavo informacij v sektorjih, bogatih z dokumenti, kot so računovodstvo in pravne storitve. S stalnim učenjem iz podatkov lahko podjetja izboljšujejo svoje procese in odločitve ter se prilagajajo spremembam v okolju, identificirajo priložnosti za rast in zmanjšujejo tveganja.

Na podlagi analize podatkov, identifikacije novih priložnosti na trgu ter hitrejšega odziva na spremembe in zahteve strank podjetja lažje razvijajo nove produkte, storitve in poslovne modele Tako lahko podjetja ostanejo konkurenčna in se prilagajajo dinamičnemu poslovnemu okolju. UI tudi omogoča podjetjem, da hitreje prepoznajo in izkoristijo nove priložnosti na trgu ter se prilagajajo spremembam v poslovnem okolju. Poleg tega pa UI spodbuja inovacije tudi z izboljšanjem procesov raziskav in razvoja, saj napredne analitične tehnike in modeli strojnega učenja omogočajo hitrejše testiranje idej, optimizacijo produktov in iterativno izboljšanje inovacij.

Kljub številnim koristim obstajajo tudi izzivi pri uvajanju UI v podjetjih, kot so visoki začetni stroški, potreba po ustrezni infrastrukturi in izobraževanju zaposlenih.

Trampuž v svojem vodiču pojasnjuje korake pri uvajanju UI v podjetja. Ko se podjetje pripravlja na UI mora najprej narediti oceno notranjih zmogljivosti in zrelosti podjetja. Eden od načinov ocene trenutnega stanja podjetja je presoja zrelosti podjetja na uvajanje UI ali AI Business Research: assessment of organizational AI readiness and adoption level. Gre za poslovno raziskavo v angleškem jeziku, ki je bila razvita na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za podjetje z nič ali malo izkušnjami v UI je priporočljivo, da za pripravo ocene pridobijo izkušene partnerje, ki jim pomagajo pri razumevanju in načrtovanju potrebnih korakov za razvoj podjetja v smeri zrelosti za UI.

V prvem koraku mora podjetje veliko pozornosti nameniti zagotavljanju zadostnega razumevanja UI na ravni poslovodstva, da lahko razumejo vpliv tehnologije na svojo panogo in podjetje ter sprejmejo zahtevane ukrepe. Kot navaja Trampuž je na spletu na voljo veliko informacij in tečajev za razumevanje osnov UI. Eni izmed njih so na voljo na naslednjih povezavah:

Množični odprti spletni tečaji (MOOC) o UI, na primer prek platforme Coursera, zagotavljajo še posebej dobro izhodišče za MSP, saj je do njih mogoče dostopati od kjerkoli in so brezplačni. V Sloveniji največ informacij, delavnic in vavčerjev za digitalizacijo MSP ponuja DIH Slovenija. Na spletni strani ai4si si lahko ogledate serijo seminarjev z različnih področij uporabe UI.

V naslednjem koraku pa so podatki tisti, ki so ključni za uvajanje UI v podjetje. Zato mora podjetje zagotoviti dovolj kakovostnih podatkov za podporo rešitvam UI.

Po postavitvi temeljev za UI so potrebni ljudje s pravimi znanji in veščinami. Ne zgolj s področja UI, ampak tudi s področja upravljanja podatkov. Povpraševanje po tovrstnih talentih je zelo veliko, zato sta znanje in dokvalifikacija obstoječih zaposlenih bistvenega pomena.

Uspešno uvajanje UI v podjetje zahteva tudi določena vlaganja, zato mora v ta namen podjetje zagotoviti finančna sredstva. Trampuž svetuje, da podjetja za obvladovanje stroškov, zlasti če želijo vpeljati specifične rešitve UI onkraj preprostega prototipa, poiščejo partnerje, kajti izkušnje igrajo tu veliko vlogo, stroški pa lahko začnejo naraščati čez vse meje. Z izkušnjami je možno z bistveno nižjimi stroški doseči enake rezultate.

Ključno je razumevanje teh izzivov in iskanje ustrezne strategije za njihovo obvladovanje. Zgolj tehnologija ni dovolj. Potrebno je razviti znanja, pridobiti nove zaposlene z novimi znanji, preoblikovati notranje procese, spremeniti kulturo, zagotoviti kakovostne podatke in še bi lahko naštevali.

Dejstvo pa ostaja, da bodo podjetja, ki bodo uspešno izkoristila potencial UI, imele prednost na trgu in bodo lahko bolje zadovoljila potrebe svojih strank. Umetna inteligenca je postala ključna tehnologija za sodobna podjetja, ki želijo ostati konkurenčna in inovativna. Z ustrezno uporabo UI lahko podjetja izboljšajo svojo produktivnost, učinkovitost in sposobnost prilagajanja hitro spreminjajočim se tržnim pogojem. Ključno je razumevanje konceptov in pristopov UI ter iskanje priložnosti za njihovo učinkovito uporabo v poslovnem okolju.

Ne pozabimo, da se s povečanjem razvoja in uporabe UI pojavljajo tudi številna vprašanja, ki segajo od človeškega nadzora, varnosti, zasebnosti, preglednosti in transparentnosti, do raznolikosti, nediskriminacije, pravičnosti ter okoljske in družbene blaginje.

Umetna inteligenca je pritegnila ogromno pozornosti, pri čemer so se pojavila tako pozitivna kot negativna mnenja. Ključno je, da se zavedamo izzivov, ki jih prinaša njen razvoj, in da se nanje ustrezno odzovemo. Dobra novica je, da so se tako vlade kot podjetja hitro odzvala na številne pomisleke javnosti ter preventivno začela z regulacijo in vzpostavljanjem smernic za uporabo UI.

VIRI:

 

mag. Andreja Vister

Objavljeno: 24.4.2024