Arhiv

3. javni razpis za podukrep 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

2020-12-21T15:52:20+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 10. 2020 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. novembra 2020 do vključno 22. decembra 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je podpora za

3. javni razpis za podukrep 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 2020-12-21T15:52:20+00:00

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

2020-12-21T15:56:36+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 3. 7. 2020 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1. rok do 27. 7. 2020, 2. rok do

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1 2020-12-21T15:56:36+00:00

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

2020-12-21T15:44:38+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2. 10. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje projektov podjetij in konzorcijev podjetij. Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« 2020-12-21T15:44:38+00:00

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

2020-12-21T15:45:30+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 16. 11. 2020 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vloge je 26. 11. 2020, do 18. ure. Informacija o morebitni predčasni

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 2020-12-21T15:45:30+00:00

Javni razpis za ukrep 21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

2020-12-21T15:54:58+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 6. 11. 2020 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je podpora kmetijskim

Javni razpis za ukrep 21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 2020-12-21T15:54:58+00:00

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

2020-12-21T15:49:24+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 26. 8. 2020 Rok za oddajo: Prijavite se lahko od dneva objave dalje do 1. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev. Predmet javnega razpisa: je spodbujanje povpraševanje po storitvah turističnega

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji 2020-12-21T15:49:24+00:00

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020)

2020-11-23T08:52:01+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 8. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je do 28. 9. 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020) 2020-11-23T08:52:01+00:00

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

2020-11-23T09:31:53+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 31. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 24. 8., 10. 9. in 9. 10. 2020 Predmet javnega

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo 2020-11-23T09:31:53+00:00

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

2020-11-23T08:43:47+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 8. 2020 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 28. 9. 2020, 2.rok do 26. 10. 2020,

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2 2020-11-23T08:43:47+00:00

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2

2020-12-21T15:56:56+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 8. 2020 Rok za oddajo:Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 28. 9. 2020, 2.rok do 26. 10. 2020, 3.rok

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2 2020-12-21T15:56:56+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE