Arhiv

Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022

2021-11-29T08:41:46+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 10. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog na Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 začne teči z naslednjim

Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 2021-11-29T08:41:46+00:00

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

2021-11-29T08:40:28+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 10. 2021 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov 2021-11-29T08:40:28+00:00

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

2021-11-29T08:40:54+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 10. 2021 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje upravičenih stroškov

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije 2021-11-29T08:40:54+00:00

4. javni razpis za podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

2021-11-29T13:44:18+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 17. 9. 2021 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 8. oktobra 2021 do vključno 12. novembra 2021, do 15.

4. javni razpis za podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 2021-11-29T13:44:18+00:00

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

2021-11-08T10:28:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 8. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1. rok do 30. 8. 2021, 2. rok do

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5 2021-11-08T10:28:40+00:00

19. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

2021-11-08T10:26:02+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 30. 7. 2021 Rok za oddajo: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. avgusta 2021 do vključno 20. oktobra 2021, do

19. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe 2021-11-08T10:26:02+00:00

18. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

2021-11-08T10:26:21+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 30. 7. 2021 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. avgusta 2021 do vključno 20. oktobra 2021, do 13.59 ure. Predmet javnega razpisa: so naložbe

18. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe 2021-11-08T10:26:21+00:00

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

2021-10-11T09:01:34+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 16. 7. 2021 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 2. 8. 2021, 2.rok do 20. 9.

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5 2021-10-11T09:01:34+00:00

2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021

2021-08-09T09:43:11+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2. 7. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja

2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 2021-08-09T09:43:11+00:00

2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021

2021-08-09T09:42:47+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2. 7. 2021 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja

2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 2021-08-09T09:42:47+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE