Arhiv

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020)

2020-11-23T08:52:01+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 8. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je do 28. 9. 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020) 2020-11-23T08:52:01+00:00

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

2020-11-23T09:31:53+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 31. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 24. 8., 10. 9. in 9. 10. 2020 Predmet javnega

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo 2020-11-23T09:31:53+00:00

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

2020-11-23T08:43:47+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 8. 2020 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 28. 9. 2020, 2.rok do 26. 10. 2020,

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2 2020-11-23T08:43:47+00:00

Javni razpis – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

2020-11-23T09:29:50+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 8. 2020 Rok za oddajo:Roki za predložitev vlog so 8. 9. 2020, 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev

Javni razpis – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) 2020-11-23T09:29:50+00:00

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

2020-11-23T09:37:31+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 7. 8. 2020 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 30. septembra 2020 do 23.59. Predmet javnega razpisa: so naložbe v dejavnost obdelave

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 2020-11-23T09:37:31+00:00

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

2020-09-18T09:24:46+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo: Razpisna komisija bo obravnavala popolne vloge, ki so bile oddane na pošti ali osebno v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi 2020-09-18T09:24:46+00:00

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

2020-09-18T09:33:27+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 17. avgusta

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 2020-09-18T09:33:27+00:00

6. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

2020-11-23T08:47:52+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo:Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 26. oktobra 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je podpora za naložbe v

6. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 2020-11-23T08:47:52+00:00

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020-2)

2020-11-23T09:30:14+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo:Rok za predložitev vlog je do vključno 2. 10. 2020. Predmet javnega razpisa: je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020-2) 2020-11-23T09:30:14+00:00

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

2020-09-18T09:21:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija. Skrajni rok za oddajo

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) 2020-09-18T09:21:40+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE