+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v okviru SPOT svetovanje GORIŠKA nastopa kot vodilni partner, ki zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni.

Trajanje projekta:

1.11.2023 – 31.12.2025

Partnerstvo:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina (vodilni partner), Primorski tehnološki park d.o.o., RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Vrednost projekta:

Skupna vrednost javnega razpisa je 7.763.964,00 EUR. Statistična regija Goriške regije SPOT točke ima odobrenih sredstev v višini 726.908,00 EUR.

Opis projekta:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina nastopa kot vodilni partner v okviru SPOT svetovanje GORIŠKA, ki zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Ključne aktivnosti so:

1. PROGRAMI ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA
– Informiranje in promocija
– Dogodki promocije in informiranja
– Osnovno SPOT svetovanje
– Dogodki podjetniškega usposabljanja
– Podjetniško mentoriranje
– Ekspertno svetovanje

2. AKTIVNOSTI SPOT SVETOVALCEV IN PODJETNIŠKIH MENTORJEV, KI IZVAJAJO STORITVE TEGA JAVNEGA RAZPISA:
– Usposabljanje za dvig kompetenc izbranih regijskih konzorcijev
– Koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija
– Druge aktivnosti (skladno z zahtevami agencije

Naziv programa:

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025.