+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Save Europe’s small wine growing cultural landscapes! – VINCULT

Namen projekta VINCULT je bil omogočiti pobratenja občin, da okrepijo izmenjavo z namenom skupne najdbe praktične rešitve za varovanje in ohranjanje vinorodnih kulturnih krajin.  Trajanje projekta: 1. 2012 – 31. 12. 2013  Partnerstvo: Regionaler Entwicklungsverband...

Regional Strategies for Disaster Prevention; CivPro

V okviru projekta sta bila izdelana Lokalna/regionalna analiza stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Lokalni/regionalni načrt preprečevanja tveganj. Organizirani so bili obiski dobrih praks ter izdelane zgibanke na temo preventivnih...