Vabljeni k oddaji Vloge za pridobitev pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2024

Spoštovani kmetovalci; pridelovalci sadja, zelenjave in poljščin z območja tržne znamke Vipavska dolina, vabljeni k oddaji Vloge za pridobitev pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2024.

POGOJI, ki jim mora kmetijsko gospodarstvo zadostiti, da je upravičeno do pridobitve pravice do nabave in uporabe embalaže, so naslednji:

 • kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež oz. naslov v eni od šestih občin tržne znamke Vipavska dolina,
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG),
 • iz izpisa RKG mora biti razvidno, da se kmetijsko gospodarstvo ukvarja s pridelavo naslednjih pridelkov: sadja (vključno z grozdjem) in/ali zelenjave in/ali poljščin,
 • kmetijsko gospodarstvo mora pri pridelavi zagotavljati sledenje načelom zdrave hrane
  in ohranjanja ter skrbi za okolje,
 • kmetijsko gospodarstvo mora embalažo uporabljati za promocijo in prodajo izključno lastnih pridelkov, pridelanih na območju tržne znamke Vipavska dolina.

V kolikor so vsi pogoji izpolnjeni in je vloga popolna, bo kmetijsko gospodarstvo na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva pridobilo Potrdilo o pridobitvi pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2024.

Vlogo oddate na način, da:

 1. izpolnite priložen obrazec: VLOGA IN NAROČILNICA ZA EMBALAŽO 2024
 2. preberete, ustrezno označite in podpišete obrazec IZJAVA 2024
 3. priložite kopijo izpiska iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG), ki ne sme biti starejši
  od treh (3) mesecev oz. kopijo izpiska zadnjega sestanka na UE.

Ekološki kmetovalci ste povabljeni, da k vlogi priložite tudi kopijo certifikata.

 1. Vlogo pošljite po pošti na Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v levem spodnjem kotu kuverte navedite »EMBALAŽA«)

Obravnavane bodo izključno popolne vloge po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih kosov embalaže. Končni rok za oddajo popolnih vlog je petek, 3. maj 2024.

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite na 065 556 234 oziroma pošljite elektronsko pošto na e-naslov: meta.bratina@rra-rod.si. Kontaktna oseba je Meta Bratina.

Lepo povabljeni k sodelovanju!