+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

GELATOn the ROAD

Projekt GELATOn the ROAD ustvarja prvo evropsko sladoledno cesto, namenjeno promociji in ohranjanju lokalne kulturne dediščine in identitete.  Trajanje projekta: 1.4.2023 - 31.3.2026 - 3 leta  Partnerstvo: Število partnerjev: 14, iz 12 evropskih držav  ...

PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO

Operacija sodelovanja štirih LAS kot sonaravno obravnava tako ekološko, kot tudi biodinamično pridelano hrano ter hrano, predelano iz tovrstnih surovin.  Trajanje projekta: 1.10.2022 - 31.12.2024  Partnerstvo: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina...

EKO OKUSI SLOVENIJE

Ključni partnerji operacije so ekološki kmetje (pridelovalci in predelovalci), ki se bodo povezovali z vrhunskimi kuharji. Sodelovanje naštetih bo namenjeno krajšanju dobavnih verig, večji pridelavi in prodaji varne hrane, boljši promociji lokalnih ekoloških surovin...

Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija

Regijska razvojna agencija ROD je aktivno vpeta v Regionalni razvoj Goriške razvojne regije, ki zaobjema celotno Severno Primorsko (trinajst občin).   Trajanje projekta: Programsko obdobje 2021–2027  Partnerstvo: Posoški razvojni center (nosilna razvojna agencija v...

LAS VIPAVSKA DOLINA – Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina

LAS Vipavska dolina za območje občin Ajdovščina in Vipava je bila ustanovljena 22. 12. 2015 za programsko obdobje EU 2014–2020 kot partnerstvo enakopravnih partnerjev. Partnerji LAS oziroma člani LAS so fizične in pravne osebe.  Trajanje projekta: 2014 – 2023 ...