+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE

V operacijo je vključeno pet slovenskih lokalnih akcijskih skupin, ki pokrivajo območje Soške fronte in njeno zaledje. V času prve svetovne vojne so območja, ki jih danes zajemajo LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS V objemu sonca in LAS...

Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija

Regijska razvojna agencija ROD je aktivno vpeta v Regionalni razvoj Goriške razvojne regije, ki zaobjema celotno Severno Primorsko (trinajst občin).   Trajanje projekta: Programsko obdobje 2021–2027  Partnerstvo: Posoški razvojni center (nosilna razvojna agencija v...

INTER BIKE II

Projekt Inter Bike II je namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja.   Trajanje projekta: 26.09.2017- 31.3.2021  Partnerstvo: Vodilni partner je bil...

LAS VIPAVSKA DOLINA – Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina

LAS Vipavska dolina za območje občin Ajdovščina in Vipava je bila ustanovljena 22. 12. 2015 za programsko obdobje EU 2014–2020 kot partnerstvo enakopravnih partnerjev. Partnerji LAS oziroma člani LAS so fizične in pravne osebe.  Trajanje projekta: 2014 – 2023 ...